امیـــــدغریبـــــان زهـــــرا

امیـــــدغریبـــــان زهـــــرا

امیـــــدغریبـــــان زهـــــرا

بـــدون لطفــ وعنــایتــ تــو،
مثــل کــویــر،خشکــ مــی مــانیــم....
رحمتتـــ راببــاربــرمــا،
ای حضـــرتِــــ بــاران((عــــــج))

پیوندها

اعوذ بالله من نفسی
پناه برخدا از شر نفس خودم

ن وَالْقَلَمِ وَمَا یَسْطُرُونَ

"ن، سوگند به قلم،
و آنچه را با قلم می‏نویسند"

رب اشرح لى صدرى
پروردگارا سینه مرا بگشاى
و یسر لى امرى
و کارم را به من آسان کن
و احلل عقده من لسانى
و گره از زبانم باز کن
یفقهوا قولى
تا گفتارم را بفهمند...

سلام بنده سناهستم

متولد1369