امیـــــدغریبـــــان زهـــــرا

امیـــــدغریبـــــان زهـــــرا

امیـــــدغریبـــــان زهـــــرا

بـــدون لطفــ وعنــایتــ تــو،
مثــل کــویــر،خشکــ مــی مــانیــم....
رحمتتـــ راببــاربــرمــا،
ای حضـــرتِــــ بــاران((عــــــج))

پیوندها

۷ مطلب با موضوع «مهدی فاطمه» ثبت شده است

کـاش در ایـن رمضـان لایـق دیـدار شـویم...

بسم الله الرحمن الرحیم

 

چه رمضانی میشود،
اگرشب-قدر امسال، با مهدی-فاطمه ، قرآن به سر بگیریم؛
و نوای بفاطمه بفاطمه بفاطمه سر دهیم..
و در حضور خودش، صدایش بزنیم بالحجه بالحجه بالحجه ...
و در کنار او، دل هایمان را راهی عاشورا کنیم. بالحسین بالحسین بالحسین ..

و چه رمضانی میشود،
اگر روز عید فطر، پشت سر یوسف-زهرا ،نمازی بخوانیم؛
و اللهم-اهل-الکبریا بگوییم...
دو رکعت نماز-عشق ، به اقتدای مولای-عاشقان ..

اما ماجرا این است:
وقتی که ما سرگرم کار خویش هستیم
حق دارد او در روزگار ما نیاید
...


شاید هنوز هم لایق دیدار یار نشده ایم،
کاش در این رمضان لایق دیدار شویم...

التماس دعا

 

 

♥یـــاصــاحــب الــزمـــان♥

" یــا صاحـــب الـــزمــــان "


آقای مـن !
مــولای مـن !
از قـدیــم گفته انـد :
" خلایـــق هــرچه لـــایــق " بی راه نگـــفـته انــد .
اقرار مـــی کنیم هنوز لیـــاقت حضور در محـــضر شما را پیدا نکرده ایــــم
که اگر غیـــر از این بـــود
هم اینـــک در زمان ظهـور و در حـــضور شما به سر می بردیـــم .
" از ماســت که بر ماســــت "
آری، ما مـــستحق بلــــای غیبـــتیـم ؛
سزاوار چنــیـن سرنوشــتی هستـــیم ؛

♥بـــه کـــدام نشــــانی.....؟♥

برایت ...دلم را ...آماده کردم ..به کدامین

نشانی ...ارسالش کنم . . . ؟!

یابن الحسن

 

اللهم عجل لولیک الفرج

♥دعـــــافـــــــرج♥


شمـــــار

   یــــــوسف زهــــــرا!

       گــــــذشت ســــــن غــــــیبتت زســــــن نــــــوح

       ولــــــی شمــــــارمــــــردم کــــــشتی نــــــکردتغییــــــری!!!


تنهــــای اول!!!

هیچکس «همـــــــراه» نیست.

«تنهـــــــای اول» دارنده بیشترین مشترک مدعی انتظـــــار!!!


پروانگی

تـــــرسیـــــد «چـــــراغ دوازدهـــــم» راهـــــم بشکننـــــد

جـــــایـــــش «یـــــک شمـــــع» داد تـــــاببینـــــدچـــــه میکننـــــد بـــــا او


    پـــــروانـــــگی آمـــــوختـــــه انـــــد؟ 

  اللهـــــم عجـــــل لـــــولیــــک الفـــــرج