امیـــــدغریبـــــان زهـــــرا

امیـــــدغریبـــــان زهـــــرا

امیـــــدغریبـــــان زهـــــرا

بـــدون لطفــ وعنــایتــ تــو،
مثــل کــویــر،خشکــ مــی مــانیــم....
رحمتتـــ راببــاربــرمــا،
ای حضـــرتِــــ بــاران((عــــــج))

پیوندها

۳ مطلب با موضوع «امام رضا» ثبت شده است

السلام علیک یا غریب الغربا یا معین الضعفا و الفقرا

چون دلش می خواست راه گفتگویش وا شود
زائرت از عمد پای پنجره بیمار شد
پیش تو فرقی ندارد حال دارا با فقیر
هرکسی بار دعا آورد بارش بار شد
.
.

.

 یا سَریعَ الرِّضا
زائری دیده شما بیمار را دادی شفا
در کنار پنجره فولاد
 خودش را به بیماری زده   . .

♥کفشــــداری حـرمـتــــــ♥

پــروانـه ای ؛
در کفش یــک زائــر
دخیـل بست
!
باغهای گل دیدنـد
کفشداری حـرمـت
قبـله پروانــه هاست . . .

♥سالهاست این دوکلمه را کنار هم ندارم♥