امیـــــدغریبـــــان زهـــــرا

امیـــــدغریبـــــان زهـــــرا

امیـــــدغریبـــــان زهـــــرا

بـــدون لطفــ وعنــایتــ تــو،
مثــل کــویــر،خشکــ مــی مــانیــم....
رحمتتـــ راببــاربــرمــا،
ای حضـــرتِــــ بــاران((عــــــج))

پیوندها

۲ مطلب با موضوع «احادیث زیبا» ثبت شده است

♥مرتضی علـی دخیـل زندگیمـو از تو میخـوام ♥

از حضرت علی ( ع) پرسیدند:     

واجب و واجب تر چیست ؟
نزدیک و نزدیک تر کدامند ؟

عجیب و عجیب تر چیست ؟

 سخت و سخت تر چیست؟ 

حضرت علی ( ع ) فرمودند 

واجب ، اطاعت از خدا و واجب تر از آن ، ترک گناه است
 نزدیک ، قیامت و نزدیکتر از آن ، مرگ است
 عجیب ، دنیا و عجیب تر از آن ، محبت دنیاست 
سخت ، قبر است و از آن سخت تر ، دست خالی به قبر رفتن است

درباره دیگران قضاوت نکنید،ظاهربین نباشید..

وای بر کسانی از امت من که به جای خدا

 حکم می کنند،همانها که می گویند فلانی

 در بهشت است یا دیگری در دوزخ....

 

" محمد  بن عبدالله (ص) "